Visie

Run This Town heeft in de eerste plaats een hart voor Drachten, maar ook voor de rest van Nederland. Wij willen niets liever dan Gods liefde  zichtbaar maken in onze woonplaats zodat mensen Jezus leren kennen en volgen. Daarom bidden wij voor Drachten, brengen we het evangelie op straat, organiseren we evangelisatiecampagnes, doen liefdadigheidswerk en geven we bijbelgetrouw onderwijs.

Missie

Door het offer van Jezus Christus aan het kruis en zijn opstanding zijn wij deelgenoot geworden van het nieuwe verbond en zijn wij geadopteerd als Gods eigen kinderen. De missie die wij als Run This Town willen navolgen staat in de volgende Bijbelteksten omschreven:

Matteüs 28: 18-20
Jezus kwam op het toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’.

Handelingen 1:8
Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt , zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.

Run This Town zet zich in, gedreven door Gods liefde, om God zichtbaar te maken en mensen met Hem in verzoening te brengen.

Ons Team
Jan de Jong
Jan de Jong
Organisator Revival Meetings
Elza Postma
Elza Postma
Oprichtster Run This Town
Leon Postma
Leon Postma
Teamleider
Ruth van Dijk
Ruth van Dijk
Organisator
Testimonials
Esther

RTT is een plek waar ik iedere keer weer de aanwezigheid van God mag ervaren. Voor mij is het een plek waar ik mag leren en groeien in de geest en dat geeft zo'n fijn gevoel.

Esther
Testimonials
Jan Douwe

Bij Run This Town wordt zeer goed onderwijs gegeven waarbij Jezus centraal staat. Het is elke keer weer goed om er te zijn.  Ik leer Gods liefde steeds meer kennen en de Heilige Geest verstaan in mij hart. 

Jan Douwe
Testimonials
Gideon Adema

De geestelijk impact die RTT heeft vind ik een onmisbare invloed op lokaal gebied. RTT is voor mij 'the place tot be'. Bidden is de motor voor verandering!

Gideon Adema