School of Revival

‘School of Revival’

‘School of Revival’ is het antwoord op het uitgesproken verlangen van een groot aantal jongeren (18-35 jaar) in het noorden van Nederland, om meer van Jezus Christus te ervaren in en door hun leven. Daarom hebben wij zeven zaterdagen (9:00 -17:00 uur) apart gezet om te investeren in deze jonge mensen. Verdeeld over het cursusjaar willen we hen trainen, coachen, begeleiden en vrijzetten in het persoonlijke plan welke God voor hun leven heeft.

Het streven van School of Revival is dat jij na het doorlopen van het cursusjaar je ontwikkeld hebt op de volgende vlakken:
– Een gefundeerd geloof in en een persoonlijke relatie met Jezus Christus.
– Een dagelijkse wandel met de Heilige Geest.
– In staat om de bijbel begrijpend te lezen en op de juiste manier te interpreteren.
– Gods persoonlijke plan voor je leven leert kennen.
– Ontdekken van je  gaven en talenten.
– Groeien in de profetische gaven.
– Persoonlijk herstel en groei op emotioneel en geestelijk vlak.
– Principes als intimiteit, identiteit en autoriteit vanuit de bijbel begrijpen en kunnen toepassen.
– Groeien in praktisch leiderschap en bediening door gefaciliteerde praktijkervaringen.

Dit doen we praktisch door middel van:
– Aanbidding en de gemanifesteerde tegenwoordigheid van God.
– 20+ teachings door verschillende sprekers uitgezocht bij de specifieke onderwerpen.
– Gebedsmomenten na teachings.
– Individuele en groep coaching momenten.
– Gaventest.
– Praktijkervaringen
– Vijfdaagse Outreach in binnen of buitenland.

Het geestelijk fundament waarop School of Revival gebouwd is vinden we terug in de volgende bijbelgedeeltes:

Mattheus 28:18-20
Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'”

Mattheus 22:37-40
Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.


Praktische informatie:

School data:

  • Zaterdag  24 oktober 2020
  • Zaterdag 28 november 2020
  • Zaterdag 9 januari 2021
  • zaterdag 13 februari 2021
  • Zaterdag 27 maart 2021
  • Zaterdag 15 mei 2021
  • Zaterdag 19 juni 2021

Kosten per student:
€300,- verdeeld over 4 termijnen van €75,-
te betalen voor: 1 november, 1 januari, 1 maart en 1 juni.

Locatie:

Gebouw van Baptistengemeente Elim Drachten
Zuidkade 54, 9203 CN Drachten, ingang achterzijde.

Opgave

Graag je aanmeldformulier ingevuld retour sturen voor 19 oktober 2020. Dit mag naar email adres: runthistown@live.nl
Download hier het aanmeldformulier.

Nieuw hier?

Wil je een avond bijwonen of een activiteit bezoeken, kortom proeven wat wij doen?