Revival Nights

‘Revival’ betekent ‘opwekking’ en dat is precies wat God wil doen, Hij wil onze harten opwekken en naar Hem toe trekken. We geloven in een beweging van God onder de jongeren waarin er een nieuw vuur in harten zal ontstaan en mensen op zullen staan als nooit tevoren. Nu is de tijd!

Revival Nights zijn avonden waarin we met jongvolwassenen tussen 18-35 jaar samenkomen en God willen ontmoeten. Ze zijn ontstaan als reactie op een verlangen in de harten van mensen. In deze diensten willen we jonge mensen in aanraking met Jezus brengen. Het zijn avonden waarin je wordt uitgenodigd om een diepere relatie met de Heilige Geest aan te gaan. Hij is de enige is die in staat is onze harten te veranderen en juist daarom is de focus op Zijn aanwezigheid zo belangrijk voor ons. We laten ons leiden door Gods Geest, zodat Hij kan doen wat Hij wil.

Daarnaast willen we jongeren toerusten in hoe je kan wandelen in je relatie met Jezus om zo sterk te worden in Hem. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van praktisch onderwijs om Gods Koninkrijk op aarde te brengen. We bieden onderwijs over allerlei verschillende thema’s, zoals onder andere het vernieuwen van je denken, Gods stem verstaan en Gods Vaderhart leren kennen. We geloven dat God je heeft geroepen en dat er een plan op je leven ligt. We willen niks liever zien dan dat jij ten volle in je bediening en roeping mag aan wandelen. We geloven dat deze diensten je hierbij gaan toerusten en ook een plek zal zijn waarin vriendschappen kunnen ontstaan met mensen die dezelfde passie in hun hart hebben. We nodigen toffe sprekers uit zoals Mattheus van der Steen, Arleen Westerhof & Siebe en Volke Slagter die willen investeren in je hart en geloven in wat God aan het doen is onder de jongeren. Kom en wees deel van deze bijeenkomsten!

Psalm 85:6
“Will you not revive us again, that your people may rejoice in you?”
Handelingen 1:8
“Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.”

Nieuw hier?

Wil je een avond bijwonen of een activiteit bezoeken, kortom proeven wat wij doen?