Reach & Impact

De naam zegt het eigenlijk al. Wij willen ons uitstrekken naar mensen en impact maken met de liefde en de kracht van Jezus in onze stad.

De Bijbel roept ons op om onze naasten van Jezus te vertellen en hen lief te hebben als onszelf. Door middel van bijvoorbeeld straatevangelisatie proberen wij hier vorm aan te geven.
Naast straatevangelisatie willen wij ook door middel van workshops en sport en spel Gods liefde uit te dragen. Hiermee willen wij ons vooral richten op ‘uit het huis geplaatste’ jongeren, dak- en thuislozen en andere mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken doordat ze mentaal of fysieke problemen ondervinden.

Op deze manier proberen wij een stukje van Gods Koninkrijk te brengen in onze omgeving.
Jezus zegt namelijk in Mattheus 25: 40 “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

    Nieuw hier?

    Wil je een avond bijwonen of een activiteit bezoeken, kortom proeven wat wij doen?