Intercession

Intercession betekend letterlijk voorspraak en voorbede.

Intercession is de motor van Run This Town.
Het is de plek waar God ons hart aanraakt, nieuwe passie geeft, ons vormt en ons nieuwe visie voor Drachten geeft. Wij willen met elkaar God zoeken en bidden dat Zijn Koninkrijk zal komen en Zijn wil geschieden voor Drachten. Wij geloven dat God door onze gebeden heen werkt. Als wij een positieve verandering in onze stad willen zien, dan is voorbede noodzakelijk.

Tijdens deze avonden vinden wij het belangrijk om Gods hart te zoeken. Hij is namelijk bij machte om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
Doordat we samen Gods aangezicht zoeken door het zingen van liederen, het bidden voor onze stad en voor elkaar, geloven wij die positieve verandering kunnen bewerken.

Mattheus 6:33 zegt:
‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden’.

Alles wat wij doen binnen Run This Town begint met het naderen tot God’s troon. Wij willen Hem ontmoeten in gebed en vanuit daar Zijn wil zoeken in alles wat wij doen.

    Nieuw hier?

    Wil je een avond bijwonen of een activiteit bezoeken, kortom proeven wat wij doen?